Nätverkande får fart på energieffektiviseringen hos National Gummi

National Gummi AB utanför Halmstad hade i tre år en stadig minskning av sin energianvändning, men plötsligt avstannade utvecklingen. I samband med detta kom frågan om de ville delta i energieffektiviserings nätverk, och de såg det som perfekt läge att åter få ner sin energianvändning.

Foto: Katrin Svensson

National Gummi legotillverkar en stor mängd olika produkter av gummi och plast. Produkterna levereras till en rad olika branscher där fordonsindustrin är den största, med produkter som tätningar, packningar, isolering och ljudabsorbenter. De producerar även en rad produkter för andra branscher som till exempel byggindustrin, gruvindustrin, energisektorn och varvsindustri.

Energieffektivisering inget nytt för National Gummi

National har under flera år arbetat med sin energianvändning där de jämfört energianvändningen i förhållande till omsättning, och där de under flera år haft en positiv trend med effektivare energianvändning.

Det har krävt aktivt arbete med energifrågorna. 2010 köptes en ny blandningsanläggning för gummi, den både ökade effektiviteten och bidrog till minskad energianvändning. Under de två senaste åren har National arbetat med företaget Bravida för att optimera elanläggningar och minska energianvändning bland annat genom värmescanning av fastigheten.

Vid införandet av ett nytt datasystem ersattes också alla dataservrar vilket överraskande nog gav en besparing på cirka 30 000 kilowattimmar per år. Tack vare investeringar som dessa kunde energianvändningen effektiviseras.

Bättre miljö men ökad energianvändning

National tillverkar bland annat produkter genom så kallad extrudering där materialet pressas genom en matris för att åstadkomma önskad profilform på slutprodukten. När en av de tre linjer som extruderar gummi byttes ut upphörde plötsligt energianvändningen att minska.

Den nya linjen var bättre ur miljösynpunkt med förbättrad rökgasanläggning och ett stabilare slutet system för kylning, men tyvärr på bekostnad av en något högre energianvändning.

National lät det gå en period för att köra in det nya systemet men efter 6–7 månader hade inte energianvändningen minskat. Samtidigt kom ett erbjudande om att gå med i ett energieffektiviserande nätverk. National nappade därför direkt på erbjudandet för att åter få kontroll på sin energianvändning.

Foto: Acke Svens