Nätverket för vindbruk summerar året

Nätverket för vindbruk är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Nätverket har en bred verksamhet med ett trettiotal aktiva projekt varje år. I årsrapporten för 2015 sammanställer vi nätverkets resultat och verksamhet.

Under förra året har Nätverket för vindbruk haft stort fokus på näringslivsutveckling kopplad till vindkraftsutbyggnaden i landet. Närmare 60 procent av nätverkets projektmedel har betalats ut till projekt inom detta område och nio regionala projekt har varit verksamma under året.

En annan, alltid lika viktig fråga för nätverket, har varit att öka kompetensen om vindkraft hos olika aktörer. Under året har exempelvis Skånes vindkraftsakademi arrangerat utbildningstillfällen om vindkraft över hela landet för ett stort antal av landets energi- och klimatrådgivare och där även allmänhet och branschen har deltagit.

Dessa och alla övriga aktiviteter som bedrivits under 2015 redovisas i Nätverkets årsrapport för 2015.