Nu drar det energieffektiva nätverkandet igång

Runt om i Sverige börjar nu företagsnätverk att samlas, för att tillsammans energieffektivisera sina företag. I månadsskiftet augusti­­­-september har över ett 10-tal nätverk träffats för första gången på inbjudan av de regionala energikontoren och länsstyrelserna. Målet för nätverken är en gemensam minskad energianvändning med 15 procent under de fyra år som nätverken pågår.

I Eskilstuna har Energikontoret i Mälardalen samlat åtta företag inom tillverkningsindustrin från Södermanland för en första nätverksträff.

Under träffen fick företagen presentera sig, en introduktion till nätverksarbetet och arbetet med den egna energieffektiviseringen. Energikontorets roll blir att stödja företagen genom processen, och att hålla samman nätverken. Energikontoret hjälper också företagen med vilka stöd det finns att söka som passar just deras energiarbete.

- Vi är bra på att söka stöd och att navigera i stöddjungeln, säger Mathias Söderholm projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

Företagen får också stöd i form av en utomstående energiexpert med tillgång till 150 timmars expertrådgivning.

Stora energibesparingar är möjliga

Företagen fick konkreta exempel på energibesparingar som gjorts i andra företag men också vilka åtgärder som bidragit till detta av Svante Sundquist från Mälardalen Industrial Technology Center (MITC). Hur stor energibesparingen blir för de deltagande företagen är mycket upp till företagen själva.

- Du får resultat efter prestation och nedlagd tid, säger Svante Sundquist till företagen.

Nu börjar arbetet för företagen

Företagen inleder nu det egna arbetet med att kartlägga sin nuvarande energianvändning. Energikartläggningens syfte är att ge en bild av företagens energianvändning, och peka ut vilka åtgärder som kan göra den mer effektiv.

Nästa nätverksträff för samtliga företag sker ute på ett av de deltagande företagen, vilket bidrar till en större möjlighet att utbyta tips och råd företagen emellan, en grundpelare inom nätverksarbetet.

Företagsnätverk för effektivare energianvändning

Nätverken drivs av de lokala energikontoren och länsstyrelserna. Satsningen görs inom ramen för det Nationella regionalfondsprogrammet med stöd av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet är att energianvändningen ska minskas med 15 procent gemensamt för företagen i nätverken, men desto större energibesparing som görs desto mer finns det att tjäna. Att energieffektivisera bidrar i arbetet mot en mer hållbar framtid, men det finns fler mervärden för företagen. Förutom minskade kostnad