Nu finns statistiken för prisutveckling på energi samt leverantörsbyten under första kvartalet 2016

Energimyndigheten publicerar nu statistiken för "Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2016".

Statistiken är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.

Här hittar du statistiken (länk till SCB)