NVE och Energimyndigheten bjuder in till ett svensk-norskt elcertifikatseminarium

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten bjuder in till seminarium där bland annat myndigheternas underlag till kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet presenteras. Seminariet är en del av den andra kontrollstationen inom ramen för den svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

När: Torsdag 9 juni 2016 kl 12.30 – 15.00

Var: Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen

Seminariet kostar 350 NOK. Enkel lunch serveras.

Anmälan sker senast 6 juni via NVEs webbformulär.

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. I kontrollstationerna ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket och justeringar av kvotkurvan för att uppnå målet.