Ny arbetsplan för ekodesign och energimärkning 2016-2019

EU-kommissionen har presenterat en ny arbetsplan för områdena ekodesign och energimärkning som en del i sitt så kallade vinterpaket för energi. Arbetsplanen fokuserar på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.

Planen för ekodesign- och energimärkningsarbetet gäller åren 2016-2019 och beskriver vilka produkter som EU-kommissionen ska fortsätta arbeta med och vilka krav på produkter som kommer revideras. Arbetsplanen beskriver också de produkter där det finns både möjlighet och potential att sätta ekodesign- och energimärkningskrav i framtiden.

Arbetsplanen fokuserar på cirkulär ekonomi och kopplingen till resurseffektivitet. Det kan till exempel innebära krav på livslängd, reparerbarhet, möjlighet till uppdateringar, möjlighet att återanvända och återvinna och krav på utsläpp av bland annat. Kraven kan ställas både enskilda produkter eller över alla produktgrupper som har ekodesign- och energimärkningskrav.

Läs mer om arbetsplanen på svenska (pdf)

EU-kommissionen har även publicerat hela arbetsplanen på engelska på deras webbplats