Ny proposition om forskning och innovation på energiområdet

Regeringen lämnade den 16 december över propositionen "Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet" till riksdagen. Propositionen sammanfattar regeringens inriktning för forskning och innovation på energiområdet för åren 2017-2020.

Under åren 2017-2020 kommer regeringen bland annat att öka anslagen och insatserna för att främja innovation, tillväxt och export, samt lägga fokus på forskning utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Regeringen föreslår en ökning av anslagsnivån från drygt 1,3 miljarder per år 2016 till omkring 1,6 miljarder per år från år 2020. Det är en 20 procentig ökning. Detta ger utrymme för bland annat mer tvärsektoriella och tvärvetenskapliga insatser, mer internationellt samarbete och en satsning på jämställdhet inom det framtida energisystemet.

Regeringens mål är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. En viktig pusselbit för att nå detta mål är det program för forskning och innovation på energiområdet som Energimyndigheten ansvarar för.