Ny rapport: Energibranschen allt viktigare för Sverige – men långt ifrån jämställd

Energibranschen växer så det knakar och blir allt viktigare för svensk ekonomi och arbetsmarknad, visar en ny rapport. Rapporten, som baseras på 68 500 medarbetare och 1 100 företag, visar att antalet äldre medarbetare ökar – och att branschen är långt ifrån jämställd.

Den första analysen av energibranschen som publicerades 2013 i Vinnovas rapportserie "Trender i Sveriges kunskapsintensiva näringsliv" var den mest omfattande någonsin och visade att branschen var flera gånger större och viktigare för svensk ekonomi än vad som dittills var känt.

Den nya rapporten, "Energibranschen i Sverige fortsätter växa", är ännu mer omfattande och inkluderar nu också SCB-statistik över bland annat utbildningsnivå och kön på de anställda i de 1 100 energiföretag som omfattas av analysen, och täcker tidsperioden 2007-2014. Rapporten presenteras på ett seminarium den 20 juni kl. 8.30 hos Vinnova och visar bland annat att branschen växer i antalet anställda och att exportvärdet är fortsatt starkt.

Rapporten pekar på en rad viktiga utvecklingstrender:

  • Branschen ökade antalet anställda med 14 procent i en tid av ekonomisk osäkerhet.
  • Medelåldern ökar och branschen anställer erfaren personal. Andelen 45-49-åringar ökar i takt med krav på utbildad och erfaren arbetskraft samtidigt som andelen unga kvinnor minskar.
  • Könsfördelningen är ojämn och andelen kvinnor i branschen står helt still mellan 2007 och 2014.
  • En större andel kvinnor än män har högre akademisk utbildning.

Rapporten finns för nedladdning från måndag 20/6 kl. 8.00 på Vinnovas webbplats.

– Jag är glad att branschen växer både sett till antalet medarbetare och till sin betydelse, men energibranschen behöver spegla samhället i stort, sett till mångfald och jämställdhet. Annars finns risken att den fastnar i gamla hjulspår, säger Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör.

– Rapporten ger viktig kunskap till fortsatta och nya satsningar för att öka ungas kännedom om energibranschen. Den är viktig inte minst för att attrahera unga tjejer och killar att söka sig till energiutbildningar och till branschen i stort, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

– Det är positivt att en bransch där Sverige har långa traditioner expanderar. Här finns både stora utmaningar och möjligheter inför framtiden, där innovationsförmåga och forskning och utveckling kommer att spela en allt viktigare roll, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

– För första gången får vi se en pålitlig bild av köns- och åldersfördelning, utbildningsnivåer och härkomst i energibranschen. Förhoppningsvis kan rapporten fungera som ett bra underlag som utmanar energisektorns utveckling och gör det möjligt att jämföra med analyser av andra närliggande branscher som också är avgörande för Sveriges innovationskraft, säger Samuel Strömgren, projektledare hos ECC, Energy Competence Center, och rapportförfattare tillsammans med Maria Engzell och Andreas Lepa.

För mer information, kontakta gärna:

Samuel Strömgren, projektledare, ECC, 076-107 49 44, sam...@eccsweden.se

Göran Andersson, handläggare, Vinnova, 08-473 30 83, goran.an...@vinnova.se

Om rapporten

Vinnova har analyserat ett tiotal branscher som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft, med syfte att skapa bättre informationsunderlag för beslutsfattare inom arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. Rapporten har finansierats gemensamt av Energimyndigheten, Energiföretagen och Vinnova. ECC har varit utförare. Ta del av publikationer från Vinnovas analysserie här.

Seminarium kring rapporten

Under ett seminarium den 20 juni presenteras rapporten hos Vinnova av författarna Maria Engzell, Andreas Lepa och Samuel Strömgren från ECC och diskuteras sedan av Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, Maria Westrin, enhetschef Energimyndigheten och Per Everhill, public affairs Tekniska verken i Linköping.

Om Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen (Miljö- och energidepartementet), och myndigheten har bland annat i uppdrag att följa upp de energipolitiska målen. Sedan 2015 är jämställdhet en av indikatorerna som Energimyndigheten följer upp.

Om Energiföretagen i Sverige

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar el, värme och kyla. Energibranschen investerar omkring 30-35 miljarder kronor årligen. Med rätt förutsättningar kan vi fortsätta trygga leveranserna till hushåll, företag och samhälle varje sekund, året om - samtidigt som vi driver på en förändring som möjliggör framtidens energisystem. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.

Om ECC, Energy Competence Center

ECC, Energy Competence Center är ett samverkansprojekt där bl.a. ABB, Bombardier, Westinghouse, Mälarenergi och Mälardalens högskola tillsammans analyserar och stärker svensk energikompetens. Satsningen har bland annat lett fram till gemensamma högskoleutbildningar och nationella satsningar för att utveckla framtidens energikompetens.