Ny vägledning om nedmontering av vindkraft

Enligt lag är verksamhetsutövare skyldig att efterbehandla marken när vindkraftverk plockas ner. I en ny vägledning ger Energimyndigheten och Naturvårdsverket rekommendationer om hur det bör gå till.

Än så länge är erfarenheten från att montera ner vindkraftsanläggningar inte så stor i landet, men med tanke på senare års kraftiga vindkraftsutbyggnad kommer det att bli en allt vanligare fråga.

– Vi hoppas att vägledningen ska bli ett stöd både för verksamhetsutövaren och för de myndigheter som berörs, säger Matilda Schön på Energimyndigheten.

I vägledningen ger myndigheterna råd bland annat kring frågor som lämplig efterbehandling av mark- respektive vattenområde, tidsplanering och ekonomisk säkerhet. Efterbehandlingsgraden bör utgå från vad området ska användas till i framtiden.

– Nedmontering handlar om mer än att efterbehandla själva platsen där verken har stått. Det är också en fråga om resurshushållning där material och komponenter kan återanvändas eller återvinnas, säger Ingrid Johansson-Horner, på Naturvårdsverket.

Vägledningen har tagits fram gemensamt av Energimyndigheten och Naturvårdsverket i samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats och på Vindlov.se.