Nya stöd för kommunal energi- och klimatrådgivning och coachning

Kommuner kan nu söka bidrag för kommunal energi- och klimatrådgivning under 2017. Dessutom finns ett nytt stöd, coacher för energi och klimat. Tillsammans ska de minska användningen av energi och bidra till en minskad klimatpåverkan. Sista ansökningsdag för utlysningarna är 31 oktober 2016.

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen (EKR) vänder sig till hushåll, organisationer och företag. EKR ska opartiskt informera och erbjuda rådgivning baserat på målgruppens behov.

EKR innehåller ett grundläggande bidrag som samtliga kommuner kan söka. Kommuner i glesbygdsområden kan ansöka om extra bidrag för samordning och resor för att kunna bedriva rådgivningen.

Utökat stöd energi- och klimatrådgivning

Utöver det grundläggande stödet för energi- och klimatrådgivning kan kommuner ansöka om ett utökat stöd. Stödet ska ge möjlighet till större rådgivningspotential och vara ett samarbete mellan kommuner eller projekt som fokuserar på en lokalt prioriterad målgrupp.

Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat är ett av flera projekt inom Nationella regionalfondsprogrammet och målgruppen är små och medelstora företag med en energianvändning under 300 MWh. Coachningen ska bidra till ökad energieffektivisering inom målgruppen. Det bidrag som finns att söka täcker kostnader för en halvtidstjänst för en kommunanställd coach och gäller fram till år 2019.