Nytt uppdrag: Kvotkurvan för elcertifikat efter 2020

Idag beslutade regeringen att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på utformning av kvotkurvan för elcertifikaten efter 2020 för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med 18 TWh nya elcertifikat till 2030.

Mer information om beslutet hittar du på regeringens webbplats.