Påminnelse om elcertifikatseminarium 9 juni

Den 9 juni bjuder Energimyndigheten och NVE in till seminarium. Seminariet är en del av kontrollstationen 2017 inom ramen för den svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

På marknads- och kontrollstationsseminariet kommer Energimyndigheten och NVE presentera rapporter med förslag till ändringar i elcertifikatsystemet. Rapporterna är en redovisning av de uppdrag från Miljö- och energidepartementets och det norska Olje- og energidepartementets som ska rapporteras i juni.

Program

  • Teknisk justering av kvotpliktskurvorna
  • Kvotpliktskurvan i elcertifikatsystemet
  • Tidpunkt för godkännande av anläggning i Sverige
  • Marknasförbättrande åtgärder

Praktisk information

Tid: Torsdag 9 juni 2016 kl 12.30 – 15.00

Plats: Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen

Seminariet kostar 350 NOK. Enkel lunch serveras.

Anmälan sker senast 6 juni via formulär på NVEs webbplats

Praktiska frågor om seminariet skickas till aj...@nve.no