Planerad utlysning i inom bränslebaserad el- och värmeproduktion

Energimyndigheten och Energiforsk planerar att göra en utlysning inom samverkansprogrammet inom bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA i augusti 2016. Utlysningen kommer att ha en kort ansökningstid och planeras stänga i slutet av september 2016.

Programmet är indelat i fyra forskningsområden, systemteknik, anläggnings- och förbränningsteknik, material och kemiteknik och processtyrning. Vi välkomnar projektansökningar inom alla fyra forskningsområden i den här programetappen.

Utlysningen planerar att öppna i augusti 2016 och planerar att stängas i slutet av september. För att vara säker på att veta när utlysningen öppnar kan du prenumerera på Energimyndighetens utlysningar.

Syftet med programmet är bidra till en resurs- och kostnadseffektiv omvandling av biobränslen och avfall till el och värme med så liten miljöpåverkan som möjligt. Programmet fokuserar på utmaningar i produktionsanläggningar där det finns behov av att implementera nya tekniker och metoder på kort sikt, men även projekt med högre potential på längre sikt inkluderas i programmet.