Presentationer från informationsdag för verksamhetsutövare 2016

Nu finns dokumentationen från informationsdagen på Norra Latin den 10 november på Utsläppshandel.se.