Produktionen av biogas ökar

Sverige har ökat sin kapacitet för att producera biogas vilket lett till en ökning av produktionen mellan åren 2014 och 2015. Dessutom fortsätter trenden att alltmer biogas blir uppgraderad, vilket innebär att biogasen kan användas som drivmedel till fordon. Det framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

Biogasproduktionen i Sverige var 1 947 GWh år 2015 vilket är cirka 9 procent mer jämfört med år 2014 då den totala produktionen uppgick till 1 784 GWh. Där uppgraderad biogas stod för cirka 63 procent.

– Trenden uppåt för biogas fortsätter. Ökningen är en följd av större kapacitet för biogasproduktion i Sverige. Gasproduktionen från förgasning kom igång på allvar under 2015 och biogasproduktionen från samrötningsanläggningar ökade med 16 procent. Gårdsanläggningarnas och avloppsreningsverkens produktion ökade med 14 procent respektive 3 procent medan de andra anläggningarna minskade sin produktion, säger Johan Harrysson på Energimyndighetens analysavdelning.

En ny användningskategori för bättre uppföljning

I 2015 års statistikrapport införs en ny användningskategori för biogas, Övrig användning, för att undvika att använd gas till annat ändamål än nedan definierade kategorier listas i fel kategori eller som saknad data.

Om statistiken

Syftet med Energimyndighetens statistik är att öka informationen kring produktion och användning av biogas. Energimyndigheten tar fram statistiken i samarbete med Energigas Sverige, Lantbrukarnas riksförbund, Avfall Sverige och Svenskt vatten. Statistiken finns årligen sedan 2005.

Rapporten i sin helhet hittar du till höger.