Rätt luftavfuktare sparar energi

Olika typer av luftavfuktare lämpar sig för olika miljöer. Energimyndighetens test av luftavfuktare visar att det är stora skillnader i energianvändning mellan de olika teknikerna såväl som mellan produkter med samma teknik.

En luftavfuktare kan förebygga problem med fukt i källaren exempelvis om man har bytt ut en värmepanna mot berg- eller fjärrvärme. Ur energisynpunkt är en luftavfuktare ofta ett mer effektivt sätt att avfukta ett utrymme än att värma upp det. Energimyndighetens Testlab har testat luftavfuktare utifrån effektivitet, kapacitet och användarvänlighet.

I testet har luftavfuktare med tre olika metoder för att avlägsna fukt testats. Beroende på var luftavfuktaren ska användas passar olika typer av tekniker, men det är även skillnad i effektivitet och kapacitet mellan luftavfuktare som har samma teknik. Testet visar att det är stora skillnader i energianvändning mellan olika kondensluftavfuktare.

− Den effektivaste kondensluftavfuktaren tar bort dubbelt så mycket fukt ur luften för samma mängd energi än den minst effektiva. Med rätt luftavfuktare kan du få bättre inomhusmiljö utan att du behöver höja värmen, säger Martijn Jansen på Energimyndighetens Testlab.

Olika avfuktningstekniker för olika behov och miljöer

  • Kondensavfuktare är effektivast i uppvärmda utrymmen som källare. Denna teknik kan inte köras vid lägre omgivningstemperaturer än + 5 grader Celsius.
  • Kombiavfuktarna drar mer energi än kondensavfuktarna och är mer lämpliga för frostfria utrymmen (exempelvis fristående och ouppvärmda garage), där temperaturen kan närma sig noll grader.
  • Sorptionsavfuktarna är större, därför drar de mycket energi än de andra typerna av luftavfuktare. De är också dyrare än de andra teknikerna. Denna metod är anpassad för att avlägsna fukt i till exempel krypgrunder där det kan bli riktigt kallt.

Vid omfattande fuktproblem räcker det inte med en luftavfuktare, den kan då bara lindra symptomen. Ta hjälp av en fackman som kan föreslå lämpliga åtgärder.

Luftavfuktaren behöver regelbunden tillsyn för att fungera optimalt och för att fortsätta vara säker. Det ska vara lätt att ställa in reglagen och att tömma kondensbehållaren med vatten samt att rengöra eller byta luftfilter vid behov.

Elsäkerhetsverket tipsar om att man bör rengöra filtret ofta för att motverka brandrisk. De ska tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Räddningstjänsten Karlstadsregionen undersöka varför det ibland uppstår bränder i luftavfuktare.