Representanter utsedda till Forum för smarta elnäts styrgrupp

Energiminister Ibrahim Baylan har utsett ledamöter till styrgruppen för Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnäts huvuduppgifter är att bidra till att samordna, främja och följa upp utvecklingen mot smartare elnät i Sverige, samt att främja svenska företags export av produkter och tjänster på området.

För att stödja Forumet har Energimyndigheten i uppdrag att tillhandahålla ett administrativt kansli som är en egen, självständig grupp under generaldirektören.

Mer information finns på regeringens webbplats.