Så fördelas 125 miljoner kronor till landets solcellssatsare – län för län

Energimyndigheten fördelar 125 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Län med störst ansökningstryck får också störst pott. Allra mest får Västra Götaland, följt av Skåne och Östergötland.

Intresset för att sätta upp solceller har under senare år varit stort i alla Sveriges län. Många har sökt stödet och väntar på besked från länsstyrelsen.

– Intresset är enormt och nu kan fler som sökt få stöd till sin solcellssatsning. Många konsumenter och husägare vill ha egentillverkad el och de anger miljö och känsla av självförsörjning som drivkrafter för sin satsning, säger Andreas Gustafsson på Energimyndigheten.

Årets fördelning av stödet baseras på sökta medel i respektive län. Län med högst ansökningstryck får alltså mer pengar att fördela. Men årets fördelning kommer bara kunna räcka till en del av de som redan har ansökt om stöd: hittills har ungefär var tredje ansökning som har kommit in till länsstyrelsen kunnat beviljas stöd. De pengar som delas ut i år kommer att kunna användas för att bevilja fler ansökningar som redan står på kö. Tidigare har 569, 5 miljoner kronor fördelats mellan länen.

Ett alternativ till solcellsstödet kan vara att använda ROT-avdrag vid installation av solceller. ROT-avdrag gäller för arbetskostnaden och det är möjligt att göra avdrag upp till 30 procent av arbetskostnaden. ROT-avdraget och solcellsstödet går inte att kombinera.

Fakta om stödet till solceller

Stödet riktar sig till både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödet gäller alla typer av nätanslutna solcellsystem. Stödnivån är från och med 1 januari 2015 maximalt 30 procent av investeringskostnaden för företag och 20 procent för övriga. Ansökan om stödet görs hos länsstyrelsen.

Så fördelar sig solcellsstödet per län

Län

Stöd i kronor

Blekinge län 2 073 183
Dalarnas län 1 431 060
Gotlands län 2 178 395
Gävleborgs län 1 036 618
Hallands län 8 019 355
Jämtlands län 2 987 342
Jönköpings län 5 752 562
Kalmar län 1 701 510
Kronobergs län 4 658 318
Norrbottens län 834 330