Så hjälper nätverket verkstadsföretaget MF Produktion att energieffektivisera

I en tid då samhället genomsyras av hållbarhetsfrågor blir det viktigare för företag i alla storlekar att se över sin energianvändning. Med hjälp av Energikontoret Mälardalen har MF Produktion i Tierp fått stöd under sitt energieffektiviseringsarbete. Nu är de också en viktig del av det regionala industrinätverket.

Foto: MF Produktion

MF Produktion är ett medelstort verkstadsföretag med ungefär 30 anställda. Med fräsmaskiner och svarvar tillverkar de allt från komplexa detaljer till hela verktyg, där kraven är extremt höga vad gäller exakta mått och perfekt yta. Bland kunderna finns världsledande företag som Atlas-Copco, ABB och Sandviken. Verksamheten drivs inifrån en fastighet på cirka 5 000 kvadratmeter, där huvudparten utgörs av deras verkstäder. Fastigheten, som byggdes av Sandvik i skarven mellan 60- och 70-tal, togs över av MF Produktion 1995. Gårdagens standardlösningar vad gäller belysning, ventilation och uppvärmning, håller nu gradvis på att ersättas.

– Vi är ISO-certifierade vad gäller kvalitet och miljö. Det gör att vi har ett förbättringsprogram på miljösidan. Lägg därtill att våra kunder kräver att vi ska vara bra på miljöarbete. Vi är liksom en del av deras miljöpolicy, säger Mats Flood som är grundare av företaget.

Onödigt att elda för kråkorna

Kunderna till MF Produktion kommer regelbundet ut och granskar tillverkningsprocessen utifrån de miljökrav som ställs och tillsammans diskuteras vilka förbättringar som kan göras. Mats Flood menar att det också finns ett stort egenintresse i detta arbete, då mindre spill ger högre vinstmarginaler.

Finns det ny teknik för att ta vara på energi och med det spara pengar så är det väldigt intressant

– Jag har väl alltid tyckt att energifrågor är intressanta. Samtidigt tycker jag att varje företag har ett ansvar för att spara energi och minimera utsläppen i naturen. Alla ska hjälpas åt. Sedan tycker jag också att det är onödigt att elda för kråkorna. Finns det ny teknik för att ta vara på energi och med det spara pengar så är det väldigt intressant, säger Mats Flood.

Intresset för energifrågor gjorde att Mats Flood beställde en energikartläggning. Han gjorde samtidigt en ansökan om Energimyndighetens energikartläggningsstöd som företaget också fick. Företag som söker stöd kan få upp till 50 000 kronor för att genomföra sin energikartläggning. Med kartläggningen gjord kunde företaget börja räkna på skillnaden mellan lysrörs- och LED-belysning, gammal och ny ventilation, olika uppvärmningsalternativ och vad en investering i treglasfönster skulle innebära i kronor och ören.

Pellets eller bergvärme?

– Jag har tittat på vad jag kan göra för att göra fastigheten energismart. Hälften av fönstren är redan treglasfönster. Resten ska vi byta ut i vår. Sedan har vi påbörjat bytet till LED-belysning, säger Mats Flood.

Med stöd av en konsult har MF Produktion också gjort en förstudie kring vilket uppvärmningsalternativ som bäst ersätter den gamla oljepannan. Valet har stått mellan bergvärme, fjärrvärme, pellets och flis.

– Vad gäller bergvärme fick vi inte upp tillräckligt höga temperaturer. Fjärrvärme görs av flis och pellets men vi tycker att det är skönare att själv ha kontroll. Vi ville också ha en underhållsfri process, därför föll valet på pellets, berättar Mats Flood.

Välkommet stöd från det regionala energikontoret

I samband med energikartläggningen fick MF Produktion besök av Mathias Söderholm från Energikontoret i Mälardalen, som erbjöd en plats i ett nystartat industrinätverk för företag i Uppsala/Västmanland. För att delta i nätverk som detta krävs det att företaget vill bidra med sitt eget engagemang och sin tid. De ska också betala en deltagaravgift på 10 000 kronor per år. Förutom möjligheten att utbyta erfarenheter med de andra medverkande företagen får varje företag möjlighet till 150 timmars expertrådgivning. Under tiden kan de också samarbeta med Energikontorets kunniga medarbetare.

– Konsulttimmarna tycker jag är bra. Alltså att man får tillgång till experter. Många av oss som driver företag tycker också att den administrativa biten är tung. Därför är det också bra att man får hjälp att fylla i ansökningar, säger Mats Flood.

Med stöd från Mathias Söderholm kunde MF Produktion göra en ansökan till Klimatklivet, Naturvårdsverkets stöd till lokala klimatinvesteringar, om bidrag till en ny pelletsanläggning. Genom denna ansökan beviljades ett investeringsbidrag på 1 314 500 kronor, vilket motsvarar 55 procent av den kalkylerade investeringskostnaden. Den nya anläggningen håller ju nu på att installeras och ska vara igång första veckan i december.

– Vi gjorde av med 80 kubik olja som vi nu kommer att slippa, vilket är en ganska stor besparing. Sedan tar vi det där med ny ventilation första kvartalet nästa år, berättar Mats Flood.

Energimyndighetens roll

Genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden har Regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet där Tillväxtverket är förvaltande myndighet. Satsningen på små och medelstora företag pågår till och med år 2020.