SABO:s Kombohus för asylsökande och äldre beviljas stöd

De första sex åren fungerar husen som asylboenden, därefter blir de trygghetsboende för äldre. Nu beviljas SABO:s modell Kombohus Duo ekonomiskt stöd från Energimyndigheten och en studie inleds denna vecka.

Samtidigt som landets kommuner har svårt att hitta tillgängliga bostäder för äldre så har Sverige det senaste året haft en akut platsbrist på asylboenden. Tillfälliga boenden med dålig energiprestanda riskerar att permanentas. För att i framtiden underlätta situationen för kommunerna har bransch- och intresseorganisationen SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) tagit fram ett förslag på en permanent och hållbar bostadsmodell; Kombohus Duo.

Den ska vara energi- och kostnadseffektiv och främja integrationen, samt möjliggöra att samhället får ut mer av de resurser som idag läggs på asylboenden. Projektet har nu tilldelats ekonomiskt stöd på fem miljoner från Energimyndigheten.

– Det intressanta med projektet är att det söker en hållbar lösning på en svår samhällsutmaning. Här förenar vi energieffektivitet, ekonomi och sociala aspekter istället för att ställa dem mot varandra, säger Mathias Normand, enhetschef på Energimyndigheten.

Trygghetsboenden för äldre och asylboenden har liknande behov gällande bostaden. Huset bör placeras med närhet till service och lokaltrafik, då de boende oftast inte har en bil. En gemensamhetslokal ger möjlighet till integrationsfrämjande aktiviteter, i samarbete med civilsamhället, eller sociala aktiviteter för äldre.

– Idén med Kombohus Duo är att tillgodose ett kortsiktigt behov av asylboende genom en långsiktig lösning som leder till bostäder för de äldre invånarna i kommunen. Vi är glada över att Energimyndigheten delar vår uppfattning att permanenta och långsiktiga bostäder är bäst när det gäller kostnad och hållbarhet, säger Petter Jurdell enhetschef på SABO.

Tidigare beräkningar från SABO visar att Kombohus Duo löser Migrationsverkets behov av asylboende till samma eller lägre kostnad än idag och bidrar direkt till ett ökat antal bostäder som annars inte hade blivit uppförda. Målet är att i landet uppföra 500-1000 nya bostäder per år och att således växla ut 2500-5000 sämre asylplatser mot permanenta bostäder.

Den inledande kartläggningen och analysen, gällande nuvarande asylbostäder och behov av bostäder för äldre, genomförs av Tyrén och färdigställs i december. Därefter påbörjas en genomförandeanalys av Kombohus Duo.