Sammanställning över svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden

Energimyndigheten och NVE jobbar kontinuerligt med att förbättra informationen för elcertifikatsmarknaden. Som en del i detta har en sammanställning över svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden tagits fram.

Sammanställningen finns tillgänglig på sidan för marknadsstatistik.

Sammanställningen bygger på offentlig information och presenteras i en excelfil innehållande bland annat projektnamn, förväntad normalårsproduktion, information om anläggningen är under konstruktion och planerad drifttagning.

Mer information om sammanställningen om planerade projekt finner du på webbsidan för information om planerade projekt.