Statistik för prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten under tredje kvartalet 2016

Energimyndigheten publicerar nu statistiken för "Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2016".

Statistiken är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.

Här hittar du statistiken (länk till SCB)