Statistik för produktion av oförädlade trädbränslen

Energimyndigheten publicerar nu statistik för produktion av oförädlade trädbränslen under 2015.

Undersökningen har genomförts av Statistiska centralbyrån i nära samarbete med Energimyndigheten och Svenska Trädbränsleföreningen.

Med oförädlade trädbränslen avses flis, kross, spån, bark och brännved producerade av trädråvara. Oförädlade trädbränslen används främst för el- och fjärrvärmeproduktion och som bränsle inom skogsindustrin. En viss del används också för uppvärmning av lokaler och bostäder.

Syftet med statistiken är att öka kunskapen om tillförseln av olika kategorier av trädbränslen och deras ursprung. Från och med i år är detta en officiell statistikprodukt.

Här hittar du statistiken.