Stöd till digital matchningstjänst för godstransporter

Energimyndigheten stöder CargoSpace24 AB med 4,7 miljoner kronor för att vidareutveckla och marknadsföra en oberoende matchningstjänst som kopplar samman transportköpare med transportörer. Matchningstjänsten förväntas leda till ökad användning av outnyttjad transportkapacitet och minskad energianvändning i transportsektorn.

Stödet ska användas både till marknadsföring och till vidareutveckling av tjänsten. Genom vidareutveckling blir det möjligt att beräkna och redovisa miljöbelastningen för varje enskild leverans. I förlängningen förväntas detta leda till att transportköpare får ökade incitament och hjälp med att välja transportörer som utnyttjar ledig lastkapacitet, vilket ofta är det transportalternativ som innebär lägst miljöbelastning.

–Det bästa sättet att minska energianvändningen inom transporter på vägarna är oftast att bättre använda utrymmet i de lastbilar som redan rullar. CargoSpace24 ger fordonsägare och åkerier bättre möjlighet att påverka fyllnadsgraden genom att de kan marknadsföra ledig transportkapacitet direkt mot transportköpare, säger Markus Berglund, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Initialt fokuserar företaget på marknadsföring riktad mot transportköpare och transportörer i Sverige, övriga Norden och Tyskland.

–Vår tjänst effektiviserar transportbranschen vilket leder till minskad energiförbrukning. Det är en smart och miljövänlig tjänst, helt enkelt.
Bidraget från Energimyndigheten ser jag inte bara som ett erkännande av vår affärsidé utan främst som ett gemensamt ansvar för vår miljö, både i Sverige och utomlands, säger Jan Helge, VD CargoSpace24.

Om Energimyndighetens affärsutvecklingsstöd

Energimyndigheten erbjuder små, innovativa företag med tillväxtfokus ett riktat affärsutvecklingsstöd som kallas bidrag med begränsad royalty.

Vi finansierar affärsidéer som är skalbara, innebär kundnytta och löser ett tydligt problem på marknaden. Ett av våra krav är att idén bidrar till att minska energianvändningen eller öka produktion av förnybar energi, och vi vill gärna se att förutsättningar ska finnas för att driva företaget mot lönsamhet och tillväxt.