Stora besparingar genom energikartläggning

Sedan juli 2015 har hittills 42 energikartläggningar i små och medelstora företag godkänts.

En sammanställning visar att om alla energieffektiviseringsåtgärder genomförs sparar företagen tillsammans 15 324 megawattimmar (MWh), vilket blir en besparing på upp till 10 procent. Det innebär att varje företag i genomsnitt kan spara energi som motsvarar uppvärmning av upp till 18 villor i Sverige.

Vill du också energieffektivisera?

Läs mer om energikartläggningsstödet.