Stort intresse för det nya stödet Coacher för energi och klimat

Snart kommer fler små och medelstora företag kunna få hjälp att energieffektivisera sin verksamhet. Efter att utlysningen för det nya stödet Coacher för energi och klimat stängde hade 52 kommuner ansökt om stödet.

Coacher för energi och klimat (CEK) är ett av flera projekt inom Nationella regionalfondsprogrammet. Målgruppen är små och medelstora företag med en energianvändning under 300 megawattimmar. Stödet kommunerna haft möjlighet att söka täcker kostnaderna för en halvtidstjänst för en kommunanställd coach och gäller fram till år 2019.

Coachningen av företagen ska bidra till ökad energieffektivisering och en minskad klimatpåverkan. Vilket i sin tur ska sänka företagens kostnader, öka deras konkurrenskraft och ge förutsättningar för tillväxt.

Vad händer nu?

Nu kommer ansökningarna granskas av Energimyndigheten. Målsättningen är att alla ansökningar ska vara beslutade senast den 28 november. De kommuner som uppfyller kraven kommer kunna påbörja arbetet med coachning till företagen från och med 2017.