Sverige kraftsamlar för energieffektiv belysning

Tio miljarder energieffektiva lampor av hög kvalitet ska nå ut på den internationella marknaden inom kort. Det är det gemensamma målet för den globala klimatsatsningen Global Lighting Challenge (GLC). Sverige antar Belysningsutmaningen med siktet inställt på att öka andelen energieffektiva belysningslösningar i samhället.

Energimyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att göra en nationell kraftsamling inom belysningsområdet – som en del av Sveriges medverkan i det globala initiativet Global Lighting Challenge (GLC). Med effektiva belysningslösningar går det att behålla och till och med sänka elanvändningen och samtidigt öka användningen av belysning globalt.

Även i Sverige står belysning för en betydande del av elanvändningen och besparingspotentialen av el är stor på området.

– Med dagens lampor och system kan vi halvera elanvändningen för belysning i Sverige. Vi ska därför höja kunskapsnivån och underlätta övergången till energieffektivare belysning för enskilda aktörer, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten.

Målet med satsningen är att öka kunskapen om energieffektiv belysning och få enskilda aktörer att satsa på de mest effektiva och innovativa lösningarna. Insatserna ska leda till att öka andelen effektiv belysning med hög kvalité i Sverige.

– Vi kommer att inleda en fördjupad dialog med företag, regioner, kommuner, organisationer och statliga aktörer för att uppmuntra till deltagande i Belysningsutmaningen, säger Carl-Martin Johborg, projektledare för utmaningen.

Lanseringen av Belysningsutmaningen webbsänds. Följ sändningen på regeringens webbplats från 10.00 idag.