Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurser och avfall

Innovationsprogrammet RE:Source ska till 2030 göra Sverige världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Vinnova, Energimyndigheten och Formas har gemensamt avsatt 154,5 miljoner kronor till programmet för de första tre verksamhetsåren. Men planerna sträcker sig längre än så.

Jordens resurser måste användas mer effektivt. Klimatförändringar, ökande urbanisering och stigande avfallsmängder är allvarliga utmaningar. Därför står resurseffektivisering, materialförsörjning och energiåtervinning i fokus inom innovationsprogrammet RE:Source.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har utsett RE:Source till strategiskt innovationsprogram. Det innebär att programmet är av stor vikt för Sveriges internationella konkurrenskraft och för att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

– Jag är stolt över att presentera RE:Source, där vi tre myndigheter samlar våra krafter kring några av våra viktigaste globala utmaningar – att minimera och nyttiggöra avfall, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten.

Programmet leds av en bred samling aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor, som själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är värdorganisation för programmet, som drivs i nära samarbete med de finansierande myndigheterna.

– Det är dags att tänka nytt – RE:Think the future, säger Evalena Blomqvist från SP samt programchef för RE:Source. Detta är en unik satsning, som syftar till att utveckla teknik, produkter och tjänster, öka kunskapen hos beslutsfattare och medborgare, forska och lära nytt för ett mer hållbart samhälle.

Under 2016 har RE:Source 40,5 miljoner kronor att fördela till forsknings- och innovationsprojekt. Inom en vecka kommer den första utlysningen att öppna. Där kan företag, forskare och andra samhällsaktörer ansöka om pengar för att utveckla både tekniska och affärsmässiga innovationer som bidrar till en mer hållbar resurs- och avfallshantering.

RE:Source kommer också att verka för att projektens resultat kommer till nytta genom att sprida kunskap både nationellt och internationellt samt att underlätta gränsöverskridande samverkan mellan aktörer genom att utgöra en öppen innovationsarena.

Programmets första etapp sträcker sig från 2016 till 2018, men satsningen är planerad att pågå sammanlagt tolv år.