Tuffare krav på nätverksstandby

Ekodesignkraven på produkter med nätverskuppkoppling har skärpts. Nu måste produkterna som kommer ut på marknaden dra hälften så mycket el, men fortfarande göra samma jobb.

Ju fler produkter som blir smarta – uppkopplade mot nätet – desto större blir deras del av den totala energianvändningen. För att undvika onödig energianvändning finns det ekodesignkrav på nätverksuppkopplade produkter.

Den 1 januari 2017 skärptes ekodesignkraven för produkter i nätverksstandby. De nya kraven innebär att den tillåtna gränsen för hur mycket produkterna får dra i nätverksstandby sänks – från 6 watt (W) till 3 W. För produkter med hög nätverkstillgänglighet (HiNA - high network availability) sänks gränsen från 12 W till 8 W. För tillverkare, importörer och återförsäljare innebär detta att de, efter den 1 januari 2017, bara får sätta produkter på marknaden som uppfyller de skärpta kraven.

– Målet med ekodesignkraven på dessa produkter är att deras energianvändning ska närma sig nivån som produkter utan nätverksuppkoppling måste förhålla sig till. Idag får de produkterna bara dra 0,5 W i standby-läge, säger Johanna Whitlock på Energimyndigheten.

Smarta produkter bli ännu smartare

För att kontrollera att produkterna med nätverksuppkoppling på marknaden följer ekodesignkraven gör Energimyndigheten bland annat regelbundna marknadskontrolltester. De tester som har utförts hittills visar att nätverksuppkopplade produkter klarar de befintliga kraven med råge.

– Resultaten av våra tester visar att de flesta tillverkarna inte kommer ha några problem att uppfylla de nya kraven, säger Martijn Jansen på Energimyndigheten.

För konsumenten innebär de skarpare ekodesignkraven att de smarta produkterna på marknaden blir ännu smartare, eftersom de har ännu lägre energianvändning när de inte används.

Ekodesignkrav på funktion istället för produkt

Ekodesignkraven för standby och off mode-förluster är speciella eftersom de inte gäller en specifik produktgrupp. Istället sätter de krav på en funktion som finns i många produkter som de flesta elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter. Många produktgrupper, till exempel kaffebryggare, surfplattor eller tv-apparater, omfattas alltså flera ekodesignkrav. Då omfattas de både av kraven på standby och nätverksuppkoppling samt ev kraven för den specifika produkten.