Underlag till kontrollstation 2017 elcertifikatsystemet och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030

Måndag 17 oktober överlämnar Energimyndigheten delredovisning 2 inför kontrollstation 2017 elcertifikatsystemet, samt förslag på kvoter för 18 TWh till 2030.

Norges vassdrags- og energidirekorat (NVE) kommer att överlämna sin delredovisning 2 inför kontrollstation 2017 torsdag den 13 oktober klockan 9.00. I samband med detta kommer myndigheterna presentera gemensamma slutsatser för delredovisning 2. Samma dag presenterar NVE sitt underlag på Norges Energidager vid en session om en gemensam nordisk förnybarstrategi efter 2020.

Energimyndigheten kommer att återkomma med information om tidpunkt för offentliggörande av underlag den 17 oktober.

Bakgrund

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. I kontrollstationerna ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket och justeringar av kvotkurvan för att uppnå målet. Kontrollstation 2017 genomförs så att eventuella lagändringar kan träda i kraft den 1 januari 2018.

Hösten 2015 erhöll Energimyndigheten flera deluppdrag av regeringen gällande underlag till kontrollstation 2017. NVE erhöll motsvarande uppdrag från sitt departement. Flera uppdrag delredovisades i juni och den del som behandlar elcertifikatsystemets utformning vid ett nytt mål i Sverige efter 2020 ska rapporteras i oktober.

Den 1 september fick Energimyndigheten ytterligare ett uppdrag som ska rapporteras i oktober. Uppdraget innebär bland annat att myndigheten ska föreslå kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med 18 TWh till 2030.

Här finns information om uppdrag inför kontrollstation 2017 samlat.