Utlysning: Demonstration på internationella marknader

Den 27 juli öppnar Energimyndigheten en utlysning om 10 miljoner kronor inom demonstration på internationella marknader. I utlysningen välkomnas projektförslag som inriktar sig mot att testa och verifiera energiteknik på valda målmarknader utanför Sverige.

Utlysningen öppnar den 27 juli och sista ansökningsdag är 30 augusti, klockan 12.00.

Syftet med utlysningen är att bidra till utvecklingen av energisystemet genom att sprida resultat från svensk forskning och innovation. Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag i Sverige.

Projekt som kan få stöd ska vara genomförbarhetsstudier eller pilotprojekt inom teknik för förnybar energitillförsel eller energieffektivisering. Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 1 november 2016 och som längst pågå till 31 augusti 2017 för genomförbarhetsstudier, 31 augusti 2018 för pilotprojekt.

Utlysningen kommer att publiceras på webbplatsen för öppna utlysningar.