Välkommen till Hållbar och konkurrenskraftig industri 2030

Samverkan mellan företag, akademi, institut och myndigheter är en av nycklarna till en hållbar och konkurrenskraftig industri. Energimyndigheten bjuder in dig som arbetar med strategiska frågor kring forskning och innovation till konferens den 6 april.

Hållbar och konkurrenskraftig industri 2030 riktar sig till dig som arbetar inom näringsliv, akademi och institut. Konferensen ger en dag med:

  • Möjlighet att påverka och ge inspel till den kommande strategin för energirelaterad industriforskning, som kommer presenteras under konferensen
  • Inspiration och tips från företag som, med hjälp av olika typer av stöd från Energimyndigheten, har lyft sin forsknings- och utvecklingsverksamhet
  • Tillfällen till nätverkande genom strategiska diskussioner.

Anmäl dig här till konferensen senast den 4 april.