Välkommen till Solforum och hearing om solelstrategins delleverans

Den 7 april arrangerar Energimyndigheten konferensen Solforum och en hearing om det förslag till strategi för ökad användning av solel som Energimyndigheten håller på att ta fram. Du som är intresserad av att delta är nu välkommen att anmäla dig.

Solforum är Energimyndighetens konferens för dig som är verksam inom solenergiområdet eller är intresserad av solenergifrågor. Konferensen arrangeras nu för tredje gången, denna gång på hotell Clarion Stockholm.

– Precis som tidigare år kommer vi ge stort utrymme för deltagarna på konferensen att bidra med presentationer och inspel. Vår förhoppning är att Solforum ska bidra till både kunskapsspridande och nätverksbyggande, säger Linn Sjöström som ansvarar för konferensen hos Energimyndigheten.

Bland de inbjudna talarna syns bland annat Nils Vikmång, statssekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan och Johan Lindahl som representerar Sverige i IEA Photovoltaic Power Systems Programme.

Under dagen presenterar Energimyndigheten resultat från två av de strategier som håller på att tas fram. Dels presenteras Energimyndighetens strategi för forskning och utveckling inom solelområdet, dels en hearing kring delleveransen av förslaget till strategi för att öka användningen av solel som Energimyndigheten tar fram på uppdrag av regeringen. Delleveransen rapporteras den 29 mars.

– Under hearingen presenterar vi rapportens förslag till insatser för att underlätta för mer solel på kort sikt. Vi vill möjliggöra för en tidig diskussion av delleveransens förslag, säger Zinaida Kadic som är projektledare för regeringsuppdraget.

Den 17 oktober rapporterar Energimyndigheten det färdiga förslaget till strategi för ökad användning av solel till regeringen. Förslaget ska innehålla analyser av solelens framtida roll i energisystemet och förslag på främjande insatser på kort och lång sikt samt förslag till hur Sverige får en heltäckande statistik för solel. I samband med hearingen ordnar Energimyndigheten därför en workshop med berörda uppgiftslämnare.

Anmälan till Solforum

Anmäl dig till Solforum och hearing via Energimyndighetens webbplats. Där kan du också göra intresseanmälan för att hålla en kortare presentation eller för att ställa ut material. Du som inte har möjlighet att delta på plats kan följa utvalda delar av konferensen via webbsändning.