Vi gillar förnybart

Det politiska målet för förnybar elproduktion är 18 TWh till 2030. Det ska åstadkommas via elcertifikatsystemet. I mitten av oktober presenterade Energimyndigheten ett förslag på en kvotkurva för elcertifikatsystemet där den största delen av utbyggnaden flyttas närmare år 2030 än år 2020. Detta för att hålla igen överproduktionen av el under de närmaste åren.

Det är roligt att Energimyndighetens förslag till kvotkurva för att nå elcertifikatsystemets mål på 18 TWh till år 2030 har uppmärksammats och diskuteras på flera håll i samhället. Nu senast av flera engagerade aktörer i en debattartikel i Göteborgsposten. Det här är viktiga frågor som bör diskuteras brett, men det är också på sin plats med några förtydliganden.

För det första är det inte en senareläggning eller stopp av utbyggnaden i tio år, utan en sänkning i svensk finansieringsambition från 1,46 TWh/år (till år 2020) till 1,2 TWh/år. Målet är dock tydligt; 18 TWh till år 2030.

För det andra är det precis som skribenterna skriver att EU-kommissionens förslag till styrning av energiunionen presenterades den 30 november i år. Det vill säga cirka sex veckor efter att vi lämnat vårt förslag till regeringen. Det är alltid svårt att ta hänsyn till okända eller icke publika förhandlingsunderlag oavsett vem de kommer från.

För det tredje är vårt förslag till ny kvotkurva baserat på de överenskomna mål som finns för utbyggnaden av förnybar elproduktion. Förslaget är också utformat för att på ett ansvarsfullt sätt skapa möjligheter, utbyggnad och investeringsvilja under hela den aktuella tidsperioden till 2030. Skulle vi föreslå en kvotkurva som styr mot en alltför snabb och stor utbyggnad av förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet, skapas inte bara förutsättningarna för snabba ekonomiska vinster för förnybartbranschen, utan också en situation där en för omfattande överproduktion i tidigt skede kan leda till fortsatt historiskt låga elpriser - med allt vad det innebär för investeringsviljan i ny elproduktion. Vi kan också ställas i en framtida situation där subventionerna till förnybar elproduktion måste förlängas längre än vad som behövs.

För det fjärde förstår vi inte skribenternas resonemang om att vårt förslag skulle ligga i konflikt med klimatavtalet från Paris. Tvärtom. Vi har presenterat ett förslag till kvotkurva för utbyggnaden av förnybar elproduktion som är ansvarsfullt, målinriktat och tar hänsyn till konsumenterna, samtidigt som vi bidrar till en långsiktig hållbarhet för hela förnybartbranschen.

 

Glada julhälsningar från Energimyndigheten

Erik Brandsma, generaldirektör

Zofia Lublin, chef Analysavdelningen

Gustav Ebenå, chef enheten styrmedel och tillsyn

Zinaida Kadic, chef sektionen förnybar el

Roger Östberg, senior rådgivare elcertifikat

Martin Johansson, handläggare och analytiker, förnybar energi och klimat

PS – att investera i sol och vind har aldrig varit så billigt som det är nu. DS.