Vindval satsar på ökad kunskap om vindkraftens effekter på fladdermöss

Flera nya studier inom forskningsprogrammet Vindval ska öka kunskapen om vindkraftens påverkan på fladdermöss. Målet är att på så sätt hitta effektiva åtgärder för att skydda fladdermössen.

Totalt är det fyra nya forskningsprojekt om fladdermöss som får stöd. Forskarna kommer bland annat att titta på när risken för kollisioner är som störst, och om en ny färgsättning av vindkraftverken kan få betydelse för hur mycket insekter som svärmar runt tornen.

– Resultaten kommer att ge bättre kunskap om när och hur problem kan uppstå. Det förenklar planeringen och gör det också möjligt att effektivisera de åtgärder som i dag används för att minska kollisionsrisken för fladdermöss, säger Lars Andersson, enhetschef på Energimyndigheten.

Fladdermöss är skyddade enligt artskyddsförordningen. De reproducerar sig långsamt och är färre till antalet än fåglar. Det gör bestånden mer sårbara.

Eftersom alla fladdermöss i Sverige lever på insekter, är en vanlig åtgärd att vindkraftverk stängs ner vid låga vindhastigheter - när risken för stora insektsansamlingar på och runt vindkraftverken är som störst, och därmed kollisionsrisken.

– Det är viktigt att så långt som möjligt begränsa kollisionsriskerna för fladdermöss. Eftersom våra fladdermöss står för en mycket viktig ekosystemtjänst – insektsbekämpning – är denna forskning extra angelägen, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på Naturvårdsverket.

Studierna om fladdermöss

Projektet "Fladdermöss, särskilt Barbastell och Nordfladdermus, och vindkraft – insamling av bättre kunskapsunderlag och framtagande av nya riktlinjer" leds av Martin Green vid biologiska institutionen i Lund.

Projektet "Insekters fördelning kring vindkraftverk och dess påverkan på insektsätande fladdermöss och fåglar" leds av Susanne Åkesson vid biologiska institutionen i Lund.

Projektet "Minskad fladdermusdödlighet med nya färger" leds av Jonas Victorsson vid Institutionen för ekologi på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Projektet "Påverkansfaktorer för förekomst av insekter och fladdermöss på hög höjd" leds av Johnny de Jong vid Centrum för biologisk mångfald på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Fakta om Vindval

Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur. Programmet bedrivs sedan 2005 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Programmets tredje etapp pågår fram till mitten av 2018 och omfattar totalt 27 miljoner kronor.

De ovan nämnda projekten är resultatet av Vindvals senaste utlysning från januari 2016. Ytterligare två projekt, ett om ljud och ett om vindkraftens påverkan på tjäder, har beviljats medel inom samma utlysning. Totalt har drygt 8 miljoner kronor fördelats mellan projekten i denna utlysning.