Ytterligare 100 miljoner kronor till landets solcellssatsare

Energimyndigheten har fördelat ytterligare 100 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Länen med störst ansökningstryck får också störst pott. Allra mest får Västra Götaland, följt av Skåne och Halland.

Intresset för att sätta upp solceller har under senare år varit stort i alla Sveriges län. Många har sökt stödet och väntar på besked från länsstyrelsen.

Fördelning av stödet baseras på sökta medel i respektive län. Län med högst ansökningstryck får alltså mer pengar att fördela. Men fördelning kommer bara kunna räcka till en del av de som redan har ansökt om stöd: hittills har ungefär var tredje ansökning som har kommit in till länsstyrelsen kunnat beviljas stöd. De pengar som delas ut i år kommer att kunna användas för att bevilja fler ansökningar som redan står på kö. Tidigare i år har 125 miljoner kronor fördelats och totalt har 794,5 miljoner kronor fördelats mellan länen.

Ett alternativ till solcellsstödet kan vara att använda ROT-avdrag vid installation av solceller. ROT-avdrag gäller för arbetskostnaden och det är möjligt att göra avdrag upp till 30 procent av arbetskostnaden. ROT-avdraget och solcellsstödet går inte att kombinera.

Fakta om stödet till solceller

Stödet riktar sig till både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödet gäller alla typer av nätanslutna solcellsystem. Stödnivån är från och med 1 januari 2015 maximalt 30 procent av investeringskostnaden för företag och 20 procent för övriga. Ansökan om stödet görs hos länsstyrelsen.

Så fördelar sig solcellsstödet – län för län

Län

Belopp

Blekinge län

2 187 111 kr

Dalarnas län

1 207 994 kr

Gotlands län

2 102 568 kr

Gävleborgs län

1 039 214 kr

Hallands län

11 539 250 kr

Jämtlands län

2 926 609 kr

Jönköpings län

5 633 500 kr

Kalmar län

1 424 835 kr

Kronobergs län

1 990 155 kr

Norrbottens län

920 830 kr

Skåne län

16 739 224 kr

Stockholms län

8 059 854 kr

Södermanlands län

6 418 817 kr

Uppsala län

4 083 183 kr

Värmlands län

1 723 443 kr

Västerbottens län

310 602 kr

Västernorrlands län

313 307 kr

Västmanlands län

671 468 kr

Västra Götalands län

20 312 967 kr

Örebro län

2 667 641 kr

Östergötlands län

7 727 428 kr

Totalt

100 000 000 kr