225 miljoner till installation av solceller

Energimyndigheten har beslutat att fördela 225 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller under år 2017. Medlen fördelas till länsstyrelserna i landet.

Sverige behöver mer energi från solen. Regeringen har därför avsatt en summa pengar för stöd till privatpersoner, företag och offentliga organisationer som vill installera solceller. Det är Energimyndigheten har ansvar för stödet och hur det fördelas till länsstyrelserna. Under perioden 2009 till och med 2016 har Energimyndigheten fördelat 885 500 000 kronor till länsstyrelserna. Nu fördelas ytterligare 225 000 000 kronor.

- Det är ett högt tryck på ansökningar och många har väntat länge på att få ett beviljat stöd. I år väljer vi att fördela ett högt belopp tidigt till länsstyrelserna, istället för att som föregående år dela upp stödet i mindre belopp. Det hoppas vi ger länsstyrelserna förutsättningar att kunna besluta om stöd så tidigt som möjligt och göra ansökningstiden i landet kortare, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Fakta om stödet för installation av solceller

Stödet för installation av solceller ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Ansökan om stöd för solceller lämnas till länsstyrelserna via en blankett eller via Boverkets portal.

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Tabell över fördelning av medel per län

Län Fördelning 2017
Blekinge 3 806 066 kr
Dalarna 2 950 010 kr
Gotland 1 341 280 kr
Gävleborg 559 605 kr
Halland 14 793 871 kr 
Jämtland 6 497 035 kr
Jönköping 10 376 875 kr
Kalmar 6 141 749 kr
Kronoberg 3 380 725 kr
Norrbotten 1 221 137 kr
Skåne 37 490 903 kr
Stockholm 33 924 357 kr
Södermanland 19 193 728 kr
Uppsala 13 261 193 kr
Värmland 2 562 896 kr
Västerbotten 2 265 582 kr
Västernorrland 3 949 740 kr
Västmanland  4 497 006 kr  
Västra Götaland 34 367 062 kr
Örebro 783 220 kr
Östergötland 21 635 960 kr
Totalt 225 000 000 kr