260 miljoner till installation av solceller

Energimyndigheten har beslutat att fördela cirka 260 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Medlen fördelas till länsstyrelserna i landet.

Under perioden 2009 till och med 12 september 2017 har Energimyndigheten fördelat 1 210 500 000 kronor till länsstyrelserna. Nu fördelas ytterligare 260 600 000 kronor fram till årsskiftet.

– Det är ett fortsatt högt tryck på ansökningar och många får vänta länge på att få ett beviljat stöd. Nu har ytterligare medel skjutits till för 2017 som ska minska på trycket och ge länsstyrelserna förutsättningar att kunna besluta om stöd så tidigt som möjligt och göra ansökningstiden i landet kortare, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Sverige behöver mer energi från solen. Regeringen har därför avsatt en summa pengar för stöd till privatpersoner, företag och offentliga organisationer som vill installera solceller. Det är Energimyndigheten som har ansvar för stödet och hur det fördelas till länsstyrelserna.

Fördelningen har gjorts så att alla län får ett grundbelopp på 1 200 000 kronor för att kunna bevilja minst en ansökan, därefter har de fördelade medlen viktats utifrån inkomna ansökningarna och hur mycket medel som varje länsstyrelse hade kvar av tidigare fördelning. Ett län med kvarvarande ram som överstiger 20% av sökt stöd har erhållit enbart grundbeloppet.

Tabell över fördelning av medel per län

Län Fördelning

Blekinge län

1 200 000 kr

Dalarnas län 6 786 410 kr
Gotlands län 3 854 297 kr
Gävleborgs län 3 944 346 kr
Hallands län

1 200 000 kr

Jämtlands län

1 200 000 kr
Jönköpings län 15 240 985 kr
Kalmar län 10 458 180 kr
Kronobergs län 1 200 000 kr
Norrbottens län 1 200 000 kr
Skåne län 46 624 817 kr
Stockholms län 25 149 397 kr
Södermanlands län 13 551 377 kr
Uppsala län 17 438 453 kr
Värmlands län 5 617 445 kr
Västerbottens län 1 200 000 kr
Västernorrlands län 1 200 000 kr
Västmanlands län 19 957 264 kr

Västra Götalands län

50 328 327 kr
Örebro län 13 182 118 kr
Östergötlands län 20 066 584 kr
Totalsumma 260 600 000 kr

Fakta om stödet för installation av solceller

Stödet för installation av solceller ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Ansökan om stöd för solceller lämnas till länsstyrelserna via en blankett eller via Boverkets portal.

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.