35 miljoner till 15 forskningsprojekt om ett förnybart elsystem

Energimyndigheten stöttar 15 nya projekt med cirka 35 miljoner kronor för forskning, utveckling och innovation inom elnätsområdet. Projekten ska bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL.

Under perioden 2016-12-07 och 2017-02-15 genomfördes den andra utlysningen inom SamspEL. En bred utlysning, både då det gäller forsknings- och innovationsområden och även riktat till alla aktörer som på något sätt kan bidra till att utveckla ett helt förnybart elsystem. Vid denna andra utlysning har dock fokus riktats mot problemorienterade och tvärvetenskapliga projekt där samhällsvetenskap och humaniora har en central roll. Den typen av projekt saknades i stort inom programmets första utlysning.

Många projekt sökte

Totalt ansökte 31 stycken projekt om drygt 70 miljoner kronor. Energimyndigheten har nu beviljat 15 av dessa projekt och ger stöd med cirka 35 miljoner kronor. Läs mer om de beviljade projekten här.

Kommande utlysningar

Under hösten 2017 planeras ytterligare två utlysningar inom SamspEL. Den ena kommer att ha en mer specifik i inriktning (ännu ej bestämd) och den andra internationell inriktning, inom det europeiska samarbetet ERA-Net Smart Grids plus.