4,1 miljoner för energilagring i hemmet

De som vill lagra sin egenproducerade el hemma kan ansöka om energilagringsstödet. Energimyndigheten har fördelat ytterligare 4,1 miljoner kronor till länsstyrelserna för det statliga stödet för lagring av egenproducerad elenergi.

Totalt har energimyndigheten fördelat 28,1 miljoner kronor till länsstyrelserna för stödet. Denna fördelningen är baserad på varje läns stödbehov för redan inkomna ansökningar till energilagerstödet, med ett påslag för att varje län att kunna ge stöd till 10 nya ansökningar utöver redan inkomna ansökningar.

Län

Ram

Blekinge län

 293 761 kr

 Dalarnas län

 106 447 kr

 Gotlands län

 161 762 kr

 Gävleborgs län

 340 793 kr

 Hallands län

 120 050 kr

 Jämtlands län

 106 710 kr

 Jönköpings län

0 kr

 Kalmar län

 430 848 kr

 Kronobergs län

 346 295 kr

 Norrbottens län

 87 917 kr

 Skåne län

 170 232 kr

 Stockholms län

 194 477 kr

 Södermanlands län

 288 170 kr

 Uppsala län

 232 343 kr

 Värmlands län

 268 240 kr

 Västerbottens län

 177 962 kr

 Västernorrlands län

 261 467 kr

 Västmanlands län

 247 915 kr

 Västra Götalands län

0 kr

 Örebro län

 268 240 kr

 Östergötlands län

 0 kr

 Totalsumma

 4 103 629 kr

Om energilagringsstödet

Sedan november 2016 kan privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el ansöka om stöd för installationskostnaden. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd. Bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Företag, föreningar och offentliga organisationer kan söka stöd för att installera energilager genom solcellsstödet.