60 miljoner till 15 forskningsprojekt om solel

Energimyndigheten stöttar 15 projekt med drygt 60 miljoner kronor inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet El från solen. Projekten ska stärka svensk forskning och innovation samt bidra till att öka utbyggnaden av solel i Sverige.

I juni 2016 startade Energimyndigheten det nya forsknings- och innovationsprogrammet El från solen. Söktrycket var rekordhögt i programmets första utlysning i förhållande till tidigare program om solenergi. Dessutom höll projektansökningarna generellt hög kvalitet. Totalt söktes drygt 290 miljoner kronor i stöd, vilket kan jämföras med de 60 miljoner kronor som utlystes.

– Det är glädjande att se ett så stort intresse av forskning inom solel och så hög kvalitet på projektansökningarna. Nu har vi haft möjlighet att bevilja projekt bra projekt som har stor potential att bidra till programmets mål, säger Linn Sjöström på Energimyndigheten.

Stor variation av projekt

Utlysningen spände över El från solens alla forsknings- och innovationsområden och den riktade sig till alla typer av aktörer i solelbranschen. 15 forskningsprojekt har fått dela på de totalt 60 miljoner kronorna. Projekten som fick stöd täcker in alla forskningsområden i programmet. Projekten fokuserar till exempel på att utveckla solstrålningsprognoser, integrationen av solceller i transportsystemet och att stärka kostnadseffektiviteten hos olika tekniker som producerar solel.

Läs mer om alla projekt som fick stöd inom utlysningen.

Kommande utlysningar

I februari 2017 öppnade Energimyndigheten en ny utlysning inom El från solen som omfattar programmets alla forsknings- och innovationsområden. Det kommer att hållas utlysningar årligen inom El från solen.

Under hösten 2016 och början av 2017 fanns det även möjlighet att söka stöd inom för projekt inom det europeiska samarbetet Solar-ERA.NET.