68 miljoner till 16 nydanande projekt för ett hållbart energisystem

Energimyndigheten finansierar 16 forskningsprojekt med totalt 68 miljoner inom forskningsprogrammet Nydanade forskning och innovation med energirelevans. Projekten ska stärka nyskapande och transformativ forskning och innovation för att i förlängningen bidra till energi- och klimatpolitiska mål.

– Det är väldigt roligt att det var så stort intresse och att ansökningarna höll så hög nivå. Vi fick in totalt 80 ansökningar med olika inriktningar. Det var också roligt att se att det både var ansökningar inom naturvetenskap och teknik och inom humaniora och samhällsvetenskap, säger Linus Palmblad, handläggare på Energimyndigheten.


Projekt med potential till radikal omställning

Syftet med utlysningen har varit att hitta djärva och banbrytande idéer med stor transformativ potential för utvecklingen mot ett hållbart energisystem.

Energimyndigheten har ett viktigt ansvar i att våga stötta annorlunda idéer med potential - som av etablerade aktörer kan anses för riskfyllda. Genom att stötta dessa nydanande projekt kan osäkerheten sänkas och möjligheter öppnas för vidare finansiering via andra kanaler.


De projekt som beviljats stöd ska bland annat:

  • utveckla nya metoder för framställning av förnybara bränslen och material, exempelvis genom olika metoder för att med solenergin hjälp producera bränslen eller genom att utnyttja olika restströmmar med bioenergi.

  • utveckla nya tekniker för strömförsörjning och lagring av el, till exempel helt nya typer av batterier och bränsleceller för bärbara applikationer.

  • utveckla effektivare elproduktion och elektroniska komponenter, exempelvis genom ny teknik för att utvinna energi ur saltgradienter i haven och nya material för halvledarkomponenter.

  • studera olika aktörers roller i omställningsprocessen, till exempel genom studier av hur start-ups fungerar som drivande i omställning.