Andelen hushåll med anvisat elavtal fortsätter att sjunka

Ny statistik från Energimyndigheten visar att andelen elkunder med rörligt avtal för första gången uppgick till över 50 procent under november 2016. Under 2016 fortsatte den långsiktiga trenden att andelen elkunder med den dyrare avtalsformen, anvisat avtal, sjunker.

Andelen elkunder med rörligt avtal har ökat kraftigt sedan 2008. Under december 2016 hade 50 procent av elkunderna rörligt avtal. Det kan jämföras med 22 procent under december 2008. För tidsbundna avtal är trenden omvänd, där andelen elkunder under december 2016 uppgick till 29 procent från att 2008 varit 37 procent.

När det gäller kunder med anvisat avtal så har andelen sjunkit från 35 till 13 procent.

– Även för kunder med låg elförbrukning finns det pengar att spara med en ganska liten insats, säger Lars Nilsson på Energimyndigheten. En lägenhetskund med en förbrukning på 2000 kWh skulle ha sparat drygt 600 kr under 2016 om denne tecknat ett 1-års avtal i januari 2016 istället för att ha ett anvisat avtal under året. Betänker man att ett byte kanske tar mellan 30 minuter och en timma så är det en hög timlön.

Fördelning av samtliga kunder efter avtalstyp, 2008-2016.

Den första juli 2017 kommer nya bestämmelser som tvingar elhandlare att ge tydligare information på elhandelsfakturorna om vilken typ av avtal kunden har. Syftet med informationen är främst att det ska bli tydligare för kunder med anvisat avtal att de kan byta till ett förmånligare avtal men även att kunderna generellt ska bli mer aktiva på elmarknaden och omförhandla eller byta sitt elhandelsavtal.

Allt fler hushållskunder byter elleverantör

Antalet hushållskunder som byter elleverantör har ökat med 77 procent i december 2016 jämfört med december 2004 (året då undersökningen startades). Under december 2004 bytte cirka 26 700 hushållskunder elleverantör, medan motsvarande siffra i december 2016 var cirka 47 300.