Annullering av 30,8 miljoner elcertifikat

Den 3 april annullerades totalt 30 826 228 elcertifikat för 2016 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

För el producerad under 2016 utfärdades det totalt 26 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven minskade med 4,8 miljoner elcertifikat till totalt 13,3 miljoner elcertifikat.

21,2 miljoner elcertifikat annullerades i Sverige

Sveriges kvotpliktiga elanvändning för 2016 blev 91,9 TWh vilket motsvarar en kvotplikt på 21 241 006 elcertifikat. Av dessa annullerades 99,9 procent, det vill säga 21 218 247 elcertifikat.

I Sverige har Energimyndigheten beslutat att ett företag ska annullera fler elcertifikat än vad de uppgett i sina deklarationer. När Energimyndigheten och företag inte har samma uppfattning om hur många elcertifikat som ska annulleras registreras det överskjutande antalet elcertifikat tillsvidare om låsta på företagens certifikatkonton i avvaktan på lagkraftvunnet beslut. Totalt har 13 199 elcertifikat låsts i avvaktan på lagakraftvunnet beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras.

9,6 miljoner elcertifikat annullerades i Norge

I Norges annullerades 9 607 981 elcertifikat. En kvotpliktig aktör har i Norge överklagat sin kvotplikt, efter laga kraftvunnet beslut kan det innebära att ytterligare elcertifikat ska annulleras. Mer om annulleringen i Norge.

Om kvotplikt

Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive hur mycket de använt under föregående år. Den 3 april annullerades elcertifikat utifrån inlämnade deklarationer.

De som inte har annullerat elcertifikat ska betala en kvotpliktsavgift på 208 kr per elcertifikat som inte har annullerats. Kvotpliktsavgiften har beräknats utifrån 150 procent av det genomsnittliga priset på elcertifikat under perioden 1 april 2016 till och med 31 mars 2017. Det genomsnittliga priset blev 138,9 kr och i det priset ingår även de överlåtelser som har skett på den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge.

Mer information om annulleringen publiceras den 19 april

Ytterligare information och analys av annulleringen kommer att publiceras i ett pressmeddelande onsdag den 19 april.