Snart börjar coachers arbete med att stötta små och medelstora företag med att energieffektivisera

Den 3–4 maj träffades en andra grupp med coacher från kommuner runt om i landet i projektet Coacher för energi och klimat. Snart börjar arbetet med att stötta små och medelstora företag med att energieffektivisera.

Foto: Energimyndigheten

Efter sommaren är det dags för ett 50-tal coacher runt om i landet att börja arbetet med rekrytering av små och medelstora företag till programmet Coacher för energi och klimat. Under Energimyndighetens två kompetensutvecklingsdagar i förra veckan har coacherna nu fått stärkt kompetens inom energieffektivisering och möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

- Det känns bra att få träffa de andra coacherna ute i landet. Vi har massor att lära av varandra när det gäller erfarenheter av energieffektiva lösningar och hur man på bästa sätt får kontakt med intresserade företag, berättar Foad Khossravinia som är coach i Kungsbacka kommun.

Programmet som riktar sig till företag med en energianvändning under 300 megawattimmar (MWh), är en ny satsning från Energimyndigheten och medfinansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden.

- Idag finns ingen tydlig aktör som arbetar med energirådgivning riktat till den här målgruppen, vilka också oftast har små resurser att lägga på energieffektivisering. Förhoppningen är coacherna ska vara det stöd som företagen behöver för att komma i gång med sitt energiarbete, säger Gustaf Länn, projektledare på Energimyndigheten.

Läs mer om Coacher för energi och klimat.