Coacher för energi och klimat träffas för första gången

Den 8 – 9 februari träffas coacher från kommuner i hela landet i projektet Coacher för energi och klimat (CEK) för första gången. Det är dags att inleda den första fasen inför arbetet med att stötta små och medelstora företag (SMF) att energieffektivisera.

Energimyndigheten står som värd för kompetensutvecklingsdagarna där syftet är att stärka coachernas kompetens inom energieffektiva lösningar. Coacherna ska även påbörja förberedelser med målgruppsanalys och övrig planering. Nästa steg blir att vända sig till SMF med en energianvändning under 300 megawattimmar (MWh).

- Det finns i dag ingen tydlig aktör som arbetar riktat med energirådgivning till denna målgrupp vilka också oftast har små resurser att lägga på energieffektivisering, säger Liv Balkmar, biträdande projektledare på Energimyndigheten.

Genom att ta del av stödet och minska sin energianvändning kan SMF bland annat sänka sina kostnader, stärka sin konkurrenskraft och minska sin klimatpåverkan.

Se vilka kommuner och kommunsamarbeten som kommer att kunna erbjuda små och medelstora företag stöd från Coacher för energi och klimat.