Däckegenskaper kontrolleras under Trafikantveckan

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är i full gång. Initiativet ska underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Med anledning av detta samordnar sig landets energi – och klimatrådgivare i ett gemenast projekt som ska ge bilister bättre koll på sina däck.

Energi- och klimatrådgivare från hela landet hjälper bilister att kolla lufttrycket i däcken. Foto: Finspångs kommun

Under Trafikantveckan finns Energi- och klimatrådgivare från hela landet vid bensinstationer, utanför bilbesiktningar och på andra ställen där många bilar passerar. Syftet är att hjälpa bilister att kolla så att de har rätt lufttryck i däcken, men även att upplysa om energimärkningen.

– Många bilar rullar med för lågt däcktryck. Både ekonomi, miljö och säkerhet blir bättre med rätt tryck i däcken, berättar projektledaren Magnus Hellstrand från Energikontoret i Mälardalen.

Att köra med 80 procent av det rekommenderat lufttrycket ökar bränsleförbrukningen med 3 procent. Ett ännu lägre lufttryck, omkring 70 procent, kan halvera däckens livslängd och dessutom kan bilens köregenskaper försämras vid exempelvis en plötslig undanmanöver.

Stor besparingspotential med effektiva däck

Däck svarar för 20 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent.

Sedan 2012 finns är det lag på energimärkning av däck. Energimärkningen ska göra det lättare för konsumenter att jämföra däckens energiprestanda.

– Energimärkningen visar däckets energiklass på en skala från A till G. Varje steg i märkningen motsvarar cirka 1 dl besparing på 10 mil, berättar Anders Hallberg på Energimyndigheten.

Energimyndigheten ansvarar för att kontrollera att kraven på energimärkning av olika produkter uppfylls. Fram till 2018 medverkar Energimyndigheten i ett EU-projekt, MSTYR15, som går ut på att kontrollera efterlevnaden av energimärkningen hos återförsäljare av däck.

Läs mer om energimärkningen av däck här

Om den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Projektet med däcktryck är ett av tre nationella projekt som ska stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen. De andra projekten handlar om solel på villatak och belysning i bostadsrättsföreningar.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Energimyndigheten finansierar energi- och klimatrådgivning i 284 av landets 290 kommuner.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare här.

Mer om transport

Läs mer om Energimyndighetens satsningar på transportområdet på: www.energimyndigheten.se/transport