Effektiv belysning en fråga för alla

Det var en tapper skara som trotsade regnet när vi återvände till Botaniska trädgården i Visby för att summera första året med Belysningsutmaningen den 4 juli. Tillsammans med Ikea, Coop, Riksbyggen, Belysningsbranschen och andra som antagit utmaningen blev det spännande diskussioner om vad som krävs för att halvera elanvändningen för belysning.

Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma inledde med att konstatera att det hänt mycket under året. Arbetet har gått från entusiasm och planering till att bli mer verkstad – att se över sin belysning och effektivisera är något alla kan göra! Samtidigt lyftes vikten av att det finns mycket kvar att göra inte minst globalt.

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan lyfte fram belysning som en enkel och konkret insats där alla kan vara med och bidra till energiomställningen. Han betonade också att energieffektivisering i kombination med förnybar energi fortsatt är en av de viktigaste lösningarna för att nå klimatmålen. Han menade att Belysningsutmaningen också är intressant ur det perspektivet att företag och stat samverkar utan att ekonomiska stöd eller andra åtgärder är inblandade.

I diskussionen efterlystes fler armaturer som är energieffektiva och håller hög kvalité i både ljus och hållbarhet från producenterna. Det kom även fram att endast i snitt tre av trettio lampor i svenska hem är LED och att det behövs fler studier om belysning främst med fokus på belysning i hemmen. En annan viktig drivkraft som lyftes fram var behovet av komfort, välbefinnande och bra belysningsdesign inför köp av ny belysning. Det är viktiga frågor att ta med sig in i det fortsatta arbetet för effektivare belysning. Vi ser fram höstens arbete med Belysningsutmaningen tillsammans med nya och gamla aktörer!

Är du intresserad av att se vad de olika aktörerna gjort för effektivare belysning? Här kan du läsa flera exempel