Elcertifikat: Svensk-norskt marknadsseminarium

Nu startar årets svensk-norska marknadsseminarium. Under seminariet presenteras bland annat årsrapport 2016 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden och underlag för fastställande av kvoter.

Klockan 10:00 onsdag den 31 maj startar Energimyndigheten och NVE sitt årliga marknadsseminarium. PowerPoint-presentationerna från seminariet finns på Energimyndighetens webbplats.

Årsrapport 2016, underlag för beräkning av kvoter och PowerPoint-presentationerna från seminariet finns publicerade här.