Energiföretag kan få visa upp lösningar i Indonesien

Energimyndigheten, Business Sweden och Sveriges ambassad i Jakarta erbjuder möjlighet att delta i en delegation ledd av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Delegationen är inriktad på energisektorn i Indonesien och erbjuder en unik möjlighet att visa upp svenska lösningar för indonesiska beslutsfattare.

Inbjudan i sin helhet hittar du på den här sidan.